måndag, augusti 06, 2012

Skogsvandring

1/3 av jorden yta är skog, 1/3 är odlingsbar yta och 1/3 är icke brukbar yta så som  t ex städer, öknar och berg.

Inga kommentarer: