torsdag, februari 21, 2013

Leo släcker eld med kolsyresläckare


Här får barnen prova på att själva släcka en brand med kolsyresläckare. De använder kolsyresläckaren som demosläckare, då den klarar av att användas gång på gång på gång.

Vi fick lära oss att den pulversläckare som vi har hemma, måste skakas och hållas upp och ner med jämna mellanrum. Pulvret i den har annars en tendens att packas i botten och då blir den inte lika effektiv vid en eventuell brand.

Efter man använt en pulversläckare måste man lämna in den och få den påfylld. Har man använt släckaren på en brand, fyller räddningstjänsten på den gratis. Bra att veta!

Inga kommentarer: