lördag, maj 18, 2013

Getty Images tar hjälp av advokatfirmor

Jag har fått massor av mail från andra som blivit utsatta för Getty Images utpressarmetoder. En del av de drabbade har fått brev från en svensk advokatfirma. Många upplever detta som mycket skrämmande och har känt ett stort obehag.

Det finns exempel på rättsfall i högsta domstolen och i hovrätten där svenska domstolar visar skadestånden för bildstöld var tämligen låga. 

Exempel 1: Aftonbladet blev åtalad 2004 om en bildstöld och fick betala någon 1320 kronor för att ha använt en bild felaktigt. 

Exempel 2: Q-houses dömdes att betala 400 kronor i avgift/skadestånd för bildstöld år 2007. 

Domstolarna verkar ta hänsyn till bildernas storlek samt till hur besökt webbsidan varit. Hänsyn tas inte till de prislistor som bildlevrantörernas förening har, de anses vara ett särintresse. Getty Images påstådda licensavgifter ses således inte som skäliga av en svensk domstol.

Angående Getty Images och advokatfirman kan de ha begått två allvarliga misstag när de började skicka ut breven. Det första misstaget är att betalningskravet är mycket högt i förhållande till de ersättningar och skadeståndsbelopp som tidigare utdömts i HD och hovrätten.

Det skulle kunna innebära att Getty och advokatfirman eventuellt gör sig skylidga till utpressning, vilket är ett brott som är betydligt allvarligare en "bildstöld". De belopp som Getty kräver verkar vara standardiserade och ofta oskäliga. Jag skulle också kunna tänka mig att advokatsamfundet skulle kunna ha synpunkter på hur Getty agerat, kanske överensstämmer det inte med god sed.

Det andra misstaget är att de eventuellt gör sig skyldiga till bedriva indrivningsverksamhet utan tillstånd. Inkassoverksamhet får inte bedrivas utan tillstånd. Att hota med att gå till domstol i en tvistefråga är inte utpressning, men att 1 - hota att gå till domstol i kombination med att 2 - skicka ett standardiserat betalningskrav på ett belopp som är 20 ggr högre än de skadestånd som tidigare utdömts i högsta domstolen skulle kunna vara utpressning (min tolkning).

Slutligen, efter alla försök att hota, tvinga, skrämma och stjäla pengar misslyckas, kommer Getty själva eller via advokatfirman, att försöka få dig att "göra en deal". Tonen ändras från hotande till efter noggrant övervägande. .  Som om Getty Images känner din smärta, och bara vill hjälpa dig att göra saker rätt. Getty vet, att du vet, att de förlorat och försöker med det sista de har att klämma ut lite pengar. Jag fick ju min licensavgift reducerat med 75% procent, se inlägg nedan.

En del av de drabbade, som jag kommit i kontakt med, har accepterat den sänkta avgiften och andra har som jag - vägrat betala.

Edit: Klicka på Etikett nedan om du vill läsa alla inlägg om ämnet. Det är många som kontaktat mig privat. Om du vill prata mera om detta kan du maila mig på monica.anderberg AT gmail.com


Inga kommentarer: