lördag, maj 25, 2013

Vad jag erbjuder

En av fundamenten är att precisera Vad jag erbjuder?

Först kändes det enkelt, men när jag skulle sätta mig ner och formulera något kort och alltäckande som innefattar det jag erbjuder blev det mycket svårt.

På min säljkurs säger Anders att jag ska svara på frågorna:
-Vad är jag duktig på?
- Vilken unik kompetens har jag?
-Vilken marknad vill jag verka på?
-Vilket problem hos min kund vill jag lösa?
-Vad erbjuder jag och vad betyder det för kunden när jag "skruvar på deras saker"?

Jag är duktig på processer! Jag ser snabbt mönster i komplexitet och hur saker hänger ihop. Jag är easy going och älskar att entusiasmera mina medarbetare och driva mot ett gemensamt mål. På ett strukturerat sätt ger jag en konkret och komplett informationsbild för att öka effektiviteten. Det gäller att anpassa processer och IT -system till människorna och inte tvärt om.

Min unika kompetens är kombinationen webstrategi och verksamhetsutveckling. Det går inte att bara smälla upp en hemsida och tro att nu finns man på nätet. Internetstrategi är sociala medier, bild, form, SEO, varumärke, e-handel och mycket mera. För att lyckas måste webstategi och verksamhetsprocesser hänga ihop.

Mina starkaste marknader är e-handel, telekom och offentlig verksamhet. Min erfarenhet är att ett förändringsarbete är likartat i de flesta organisationer och därför är den specifika branschen av mindre betydelse.

Jag vill öka effektiviteten dvs företaget tjänar mera pengar, företaget kan leverera hög kvalitet, medarbetare ska vara effektiva och trivas. Ingenting är omöjligt - det tar bara lite längre tid.

MOA erbjuder:
Genom processorienterat projektledarskap agerar jag som brygga mellan IT och verksamheten för att öka effektiviteten.

Inga kommentarer: