torsdag, maj 23, 2013

Monica Anderberg bygger sitt varumärke - processen

Jag har gått på kurs, läst böcker, tittat på TED föreläsningar samt googlat för att få ett hum över vad och hur man bygger ett varumärke. Det svåraste har varit att förstå var jag börjar och hur jag lämpligast lägger upp min strategi.

The Rynge Group har tagit fram en process för att arbeta med personligt varumärke. När jag hittade processen på Ryngebloggen kände jag direkt att denna struktur är något jag kan utgå ifrån när jag arbetar med att bygga MOAs varumärke.

MOA är synonymt med MOnica Anderberg, eller Media- & OrganisationsAktiviteter. Precis som Jonas vill jag hamna på mina kunders mentala shoppinglista när behov inom mitt kompetensområde uppstår. Mitt mål är att påverka vad andra tänker och känner när de hör mitt namn. Jag vill ta kontroll över mitt rykte och mitt erbjudande ska bli synonymt med hur andra beskriver mig.

Eftersom min kompetens ligger inom Web och Organsiationsförändringar kan jag inte urskilja en specifik målgrupp. Alla branscher kan behöva stärka sin digitala avdelning eller få hjälp med kartlägga och utveckla processer för att skapa ett enhetligt arbetssätt inom organisationen.

Ett förändringsarbete ser i grund och botten likadant ut i de flesta branscher. Man har ett IT-system i botten och man har en ledning som vill tjäna pengar i toppen. Däremellan finns det en kund och den egna personalen som ska trivas och leverera.

Mål och resultat av processen av att bygga ett personligt varumärke känns idag svåra att mäta. Många av mina värden är dessutom subjektiva. Jag vet inte om detta kommer klarna på vägen, men förhoppningsvis ska arbetet leda till bättre självinsikt, hitta mina kärnvärden och ge andra en klar bild över Monica och hennes kompetens.

Inga kommentarer: